Повідомлення про збори:

02.11.2018 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах

26.10.2018 Внесення змін до проекту рішення позачергових загальних зборів акціонерів

20.10.2018 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

17.10.2018 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

17.10.2018 Позачергові загальні збори акціонерів

23.04.2018 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах

03.04.2018 Внесення додаткового питання до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів

22.03.2018 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

22.03.2018 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

22.03.2018 Загальні збори акціонерів

15.03.2017 Загальні збори акціонерів

16.03.2016 Загальні збори акціонерів

06.03.2015 Загальні збори акціонерів

05.11.2014 Позачергові загальні збори акціонерів

14.04.2014 Загальні збори акціонерів

12.04.2013 Загальні збори акціонерів

07.02.2012 Загальні збори акціонерів

19.04.2011 Загальні збори акціонерів

 

Протоколи зборів:

07.11.2018 Протокол позачергових загальних зборів акціонерів

25.04.2018 Протокол про підсумки голосування

25.04.2018 Протокол річних чергових загальних зборів акціонерів

26.04.2017 Протокол загальних зборів акціонерів

18.04.2016 Протокол загальних зборів акціонерів

15.04.2015 Протокол загальних зборів акціонерів

14.04.2014 Протокол загальних зборів акціонерів

12.04.2013 Протокол загальних зборів акціонерів

12.04.2013 Протокол про підсумки голосування

07.02.2012 Протокол загальних зборів акціонерів

19.04.2011 Протокол загальних зборів акціонерів